เสี่ยง 3 เสี่ยง

เสี่ยง 3 เสี่ยง

ดังนั้นเรื่องความเสี่ยงจึงมี 3 เรื่องคือ

1. เรื่องความรู้ ถ้าเราไม่รู้ก็จะเสี่ยง
ถ้าผมรู้ไม่จริงผมก็จะไม่ซื้อ
จะซื้อก็ต่อเมื่อรู้จริง

2. เรื่องเวลา ยิ่งนานเรายิ่งพยากรณ์ยาก
ถ้าผมตอบไม่ได้ว่าห้าปีจะกำไรเท่าไหร่ผมก็จะไม่ถือ
แต่ถ้าผมรู้แค่สามปี ผมจะลงทุนแค่สามปี
ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดความเสี่ยง

3. ขาดทุนคือความเสี่ยง
มื่อไหร่ขาดทุนคือขายทิ้ง
เมื่อไหร่คิดว่าเสี่ยงขาดทุนก็ต้องคัตลอส
สามข้อนี้ถ้าทำไม่ได้ก็คือเสี่ยง

ขาดทุนหลับสบาย