น้องเกรซมาเชียงใหม่ครั้งแรก ถึงละนะ

พ่อขับรถออกจากบ้าน 5.40 น. ถึงเชียงใหม่ 13.30 น.