พี่ปากาโฮ่ไปขึ้นดอยที่เชียงใหม่มาแล้ว

17 Dec 2016
#ดอยสุเทพ
#ดอยปุย
#ดอยอ่างขาง
#เหนือสุดชายแดนไทยพม่า
#น้ำมันสามถังยังเหลือ