หากใครคนหนึ่งรักเราน้อยลง สิ่งเดียวที่ทำได้คือรักตัวเองให้มากขึ้น

หากใครคนหนึ่งรักเราน้อยลง สิ่งเดียวที่ทำได้คือรักตัวเองให้มากขึ้น

-Bavalien Hutz