ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จรื้อเออ้าน 1 ขวบ 3 เดือน 20 วัน