เมื่อวานนี้ถอดคอกในห้องน้องเกรซแล้ว เพราะไม่ยอมเข้าไปอยู่