เมื่อวานนี้น้องเกรซไปฉีดยาไข้สมองอักเสบเข็มที่สองพ่อไม่ได้ไป ติดงาน

เป็นแม่กับยายพาไปนะ