วันนี้วันเกิดสวดคาถาชินบัญชร

วันนี้วันเกิดสวดคาถาชินบัญชรเข้าวัดเกิด 3 จบ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตเสร็จละ ตอนเช้าตักบาตร 3 ชุด เตรียมของไว้แล้ว