แม่รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากองคมนตรี

เมื่อ 2 ปี ที่แล้วแม่เข้ารับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจากองคมนตรี ^^

เป็นสิ่งที่ทำให้รำลึกถึงการเป็นลูกที่ดี ปฏิบัติดีกับแม่ ทำตัวเป็นคนดีตลอดเวลา ทำโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นลูกกตัญญู ผลที่ได้ คือ ความชื่นชมไปถึงพ่อแม่ "แม่ดีเด่นแห่งชาติ"