เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข...

ชีวิตอาจไม่ยาวนานถึงขนาดนั้น
ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่า
อย่ากังวลกับอะไร ที่ยังมาไม่ถึง 
มองวันนี้ ทำวันนี้ ให้มีความสุข
กับทุกวินาที ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า
เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข...