ตราบใดที่ยังไม่ถึงวันสุดท้าย จะทำทุกอย่างให้เต็มที่