ซ่อมลู่วิ่งเรียบร้อย ซ้อมกันต่อไป #FirstFullMarathon #kritworld #PaceTao #RunKritWorld2017 #ก่อนจะทำอะไรวางถุงกาวลงก่อน