ผู้ที่ก่อตั้งบริษัท Huawei กล่าวว่า...

ผู้ที่ก่อตั้งบริษัท Huawei กล่าวว่า...

"มีคนมากมายที่ถามผมว่า มาทำงานที่บริษัทมีหยุดอาทิตย์ละสองวันหรือไม่? จำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาไหม?"

ฉันยิ้มๆ ไม่ตอบ และเชิญพวกเขาให้ออกจากบริษัทอย่างสุภาพ

อยากสบาย ยังจะออกมาทำงานทำไม?

นอนขลุกอยู่แต่ที่บ้านก็ไม่ใช่ได้หยุดทั้งเจ็ดวันแล้วหรือ?

คนเรานั้น ถ้าไม่ถือโอกาสขยันตอนอายุยังน้อย ความหนุ่มสาวของเธอจะมีประโยชน์อะไร?

กล่าวกันว่าวัยหนุ่มสาวก็คือต้นทุน สิ่งที่ฉันอยากจะเพิ่มเติมก็คือ มีเพียงการต่อสู้บากบั่น ต้นทุนของเธอจึงจะมีคุณค่า มีเพียงการดิ้นรนต่อสู้ ความหนุ่มสาวของเธอจึงจะควรค่าแก่การเชิดชู

พอเอ่ยปากก็พูดว่าลำบาก ความเจริญก้าวหน้าก็ออกห่างเธอแล้ว
พอทำออกไปก็คิดถึงแต่ผลตอบแทน โอกาสก็ออกห่างเธอแล้ว
พอทำงานก็คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว ผลเก็บเกี่ยวที่จะได้ก็ออกห่างเธอแล้ว
พอเริ่มต้นก็คิดแต่จะพูดถึงเงื่อนไข อนาคตความก้าวหน้าก็ออกห่างเธอแล้ว
พอร่วมมือทำงานกันก็คิดแต่ว่าตนเองจะไม่เสียเปรียบได้อย่างไร ความสำเร็จของธุรกิจก็ออกห่างเธอแล้ว

Jack Ma เคยพูดไว้ว่า...

คนสิบประเภทที่จะไม่ได้เงินเดือนสูง ยิ่งไม่คุ้มค่าที่จะอุ้มชู

1) คนที่คิดแต่อยากได้หยุดสัปดาห์ละสองวัน
2) คนที่คิดแต่จะเข้างานเก้าโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็น
3) คนที่คิดแต่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วย basic salary
4) คนที่จิตใจไม่มีความมุ่งหมาย
5) คนที่ไม่มีความคิดที่ก้าวไปข้างหน้าตามกาลเวลา
6) คนที่ทำงานเฉื่อยชา
7) คนที่เป็นคนความประพฤติไม่เที่ยงตรง
8) คนที่ไม่กล้ารับผิดชอบ
9) คนที่มักคิดว่าตนเองมีค่าสูงเกินเกินไป
10) คนที่มักตำหนิว่าบริษัทไม่ดีพอ