แฟท เบลลี่ คาเฟ่ ผ่านอนุบาลบุญรักษ์ไปทางเหม่งจ๋ายร้านอยู่ขวามือใกล้กับกันตนา