เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อน้ำท่วม ศปภ.

" ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย "

สำนักนายกรัฐมนตรี
1111
สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)
1784
บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี
1669
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
1146
ตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1193
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1690
สายด่วน กฟภ.
1129
ท่าอากาศยานไทย
02-535-1111
ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส
02-790-2111 หรือ sms มาที่ 4268822
ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
0-2243-6956
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี
0-3641-4480-1 , 0-3641-1936
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิษณุโลก
0-5523-0537-8 , 0-5523-0394
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
0-3533-5798 , 0-3533-5803
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา
035 – 241-612
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก
0-5551-5975
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สิงห์บุรี
0-3652-0041
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อ่างทอง
0-3564-0022
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครสวรรค์

0-5625-6015
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี
0-2591-2471
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี
0-2581-7119-21
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พิจิตร
0-5661-5932
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครนายก
0-3738-6209 , 0-3738-6484
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุพรรณบุรี
0-3553-6066-71
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระบุรี
0-3621-2238
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุโขทัย
0-5561-2415
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
0-5652-4461
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุตรดิตถ์
0-5544-4132
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง
0-5426-5072-4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่
0-5321-2626
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน
0-5356-2963
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี
0-4531-2692 , 0-4531-3003
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย
0-4286-1579 , 0-4296-1581
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชัยนาท
0-5641-2083
ผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วม กทม ปริมณฑลและภาคกลาง ติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 1
02-281-5443
ศูนย์อุทกวิทยาที่1จังหวัดเชียงใหม่
053-248925, 053-262683
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชน
053-202609
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันสัตว์อันตราย สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งจับ
053-222-479 ( 24 ชั่วโมง )
สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
034-881175, 034-839037 ต่อ 11


»
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน โทร. 054-741061
»
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองทัพไทยที่ ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โทร. 054-792433
»
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 จ.น่าน ณ ศาลากลางจังหวัด โทร. 054-710-232
»
สายด่วน ปภ. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 1784 รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง
»
สายด่วน กรมชลประทาน โทร 1460 หรือ 02 669 2560 (24 ชั่วโมงช่วงวิกฤติ)
»
ผู้ประสบภัยทางภาคใต้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทัพภาคที่ 4 โทร 075 -383405,075-383253
»
แจ้งขอความช่วยเหลือและปัญหาน้ำท่วม ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยพีบีเอส โทร. 02-791-1113 หรือ 02-791-1385-7
»
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า จ.กระบี่ โทร 0-7566-3183
»
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 199, 075-348-118, 075-342-880-3 ตลอด 24 ชม.
»
สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
»
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 1146
»
การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690
»
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
»
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
»
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 กู้ชีพฟรี 24 ชั่วโมง
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย นครศรีธรรมราช โทร. 075 358 440-4 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
»
รพ. เทศบาลนครนครศรีฯ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรติดต่อได้ที่ 075 356 438 หรือ 075 356 014 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ม.วลัยลักษณ์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0 7567 4013 ต่อ 4013
»
มูลนิธิประชาร่วมใจ นครศรีฯ พร้อมกู้ภัย โทร. 075 345 599
»
มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง 075 343 602 ความถี่ 168.775MHz. ความถี่ 245 MHz. ช่อง 35 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
ท่าอากาศยานไทย 02 535 1111
»
บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) 1771
»
นกแอร์ (Nok Air) 1318, 02900 9955
»
นกแอร์ นครศรีธรรมราช 075 369 325
»
นกแอร์ สุราษฎร์ธานี 077 441 275-6
»
แอร์เอเชีย 02 515 9999
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 075-763-337 หรือ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 7535 6044
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าศาลา 0 7552 1180
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล 0 7577-1666, 0 7577 1592
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7727-2132
»
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย 0 7742 0995
»
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 0 7534 0250
»
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ จ.สุราษฏร์ธานี "สภาองค์กรชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุราษฏร์ธานี" ผู้ประสานงาน นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ โทร. 082-814-9381 , นายประวีณ จุลภักดี โทร. 081-397-7442
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ. ชุมพร โทร. 077- 502-257 หรือ 077-503-230 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
ศูนย์อำนวยการป้องกันสาธารณภัย จ.พัทลุง โทร.074-620-300 และ 074-611-652 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. สุราษฎร์ธานี โทร 077-275-550-1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. กระบี่ โทร 075-612- 639 หรือ 075-612-649 หรือ 075-612-735 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
»
กรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
»
คปภ. นครศรีธรรมราช - ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้านการประกันภัย โทร. 075-347322, 081-174894