สนามบินดอนเมืองนี่ เป็นอะไรที่บริหารได้ห่วยแตก

ขอบ่นหน่อยเหอะประเทศไทย