รับราหูเสร็จแล้ว

รับราหูเสร็จแล้ว
วัดพุนพินใต้ จ.สุราษฎร์ธานี