ปิดสะพานเกษตรชีวิตเปลี่ยน วันนี้ขับรถมาทำงานสองชั่วโมง