อ๋อๆ มันเป็นแบบนี้นี่เอง ตู้ ATM ที่เราใช้งานกัน - kritworld.com