ปัญหาส่วนหนึ่งของการทำงาน

การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ปัญหามีหลากหลายและมากมาย มีน้อยองค์กรที่เรียบง่าย ปราศจากปัญหา ลูกจ้างมืออาชีพ ต้องสามารถทำงานใต้สภาวะกดดันได้ ให้มองว่าปัญหาคืออะไร และชั่งนำ้หนักผลที่ได้กับผลที่เสีย หากว่าเราได้มากกว่าเสีย

สร้างกำลังใจให้ตนเอง วิเคราะห์ปัญหา หาวิธีชนะทุกข์และสร้างสุข ปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ในการทำงาน ฟันฝ่าอุปสรรค และมองวิกฤตให้เป็นโอกาศ แล้วเราจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ