ทดสอบจริง ครั้งแรกกับการล้างรถแบบอัตโนมัติ 60 บาท - kritworld.com