ร้านกาแฟ PH1b @Phaholyothin11

ราคาโอเค มีเครื่องดื่มเยอะดี รสชาดจัดว่าดี อินเตอร์เน็ตแรง ได้รับ username password ในบิลจ่ายเงินค่าเครื่องดื่ม โต๊ะเยอะ ปลั๊กไฟพร้อม แต่งร้านสวย แต่ที่จอดรถหายาก อยู่ในซอยพหลโยธิน 11 เข้าจากฝั่งพหลประมาณ 500 เมตร