ถ้ายังมีลมหายใจ ต่อให้ลำบากแค่ไหนมากมายแค่ไหนก็ให้ได้สำหรับพ่อกับแม่