แม่น้ำตัดผ่านหินได้ ไม่ใช่ เพราะ พละกำลัง แต่เพราะความไม่ลดละ - จิม วัตคินส์