18.8.55

โปรแกรมกับระบบต่างกันอย่างไร

โปรแกรมไม่มี Database
ระบบมี Database

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น