แม่ดีเด่น ปี 2555

     เป็นเกียรติสูงสุดของลูกๆ ครอบครัวแก้ววัดปริง เมื่อทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบแม่ดีเด่นประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และเป็นปีมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ โดยได้รับมอบจาก พณฯท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
     ซึ่งผม กฤษฎา แก้ววัดปริง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพด้วยครับ