8 ข้อดี ของการเริ่มธุรกิจในวัย 40 ปี

8 ข้อดี ของการเริ่มธุรกิจในวัย 40 ปี

คิดอย่างไรกันกับงานวิจัยชิ้นนี้ของ MIT ที่ศึกษาระหว่าง อายุ กับ การประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนตัว ?

...บทสำรวจพบว่า คนที่เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวที่อายุ 40 ขวบ มีโอกาสสำเร็จสูงที่สุด

เอา 8 ข้อนี้ ไปสำรวจดูว่า ‘เรามีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจที่ 40 ใช่หรือไม่ ?’ ....จัดไป

8 ปัจจัยเพิ่มโอกาสสำเร็จ

- เคยเป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมนั้นๆ มาก่อน

- มีอายุ ประมาณ 40 ..ผ่านความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง

- มีเพื่อนที่ชอบชวนคุยธุรกิจ มากกว่าเพื่อนที่ชวนกินเหล้า

- มีเงินเก็บอยู่บ้าง พอที่จะเอามาเริ่มธุรกิจเล็กๆ

- มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะทำอยู่พอสมควร เช่น ถ้าทำ Fin tech อาจมีประสบการณ์การทวงหนี้มาแล้ว

- มีปมชีวิต โดนคำสบประมาท และ ดูถูก จนต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้ว !!

- แก่พอที่จะแยกแยะ ระหว่าง คำแนะนำที่ดี กับ สิ่งที่ไม่ควรฟัง

- เป็นคนที่รู้จัก อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ ...ถ้าวัยรุ่นเขาจะ ทำทันที แต่วัยนี้ คุณมีศิลปะ แห่งการยับยั้งชั่งใจที่เหมาะสม

ครบ 8 ข้อแล้ว ...เริ่มไปเลย

#ภาววิทย์กลิ่นประทุม