เหล็กแหลมที่ผ่านความร้อน และการตีอย่างหนัก จะกลายเป็นมีดดาบที่สวยงาม คม และสง่างาม