ทำตามความฝันของตัวเอง อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่คงเหนื่อยน้อยกว่าทำตามความฝันของคนอื่น