ทำการ un hide file ใน Thump Drive แบบรวดเร็ว

การโดน virus ที่ทำให้ File ใน Thump Drive Hide ทั้งหมด

ไปที่ Start > Run > พิมพ์คำสั่ง cmd
ทำการไปที่ Drive ที่ต้องการจะสั่งให้นำ Hide File ออก
เช่น thump drive เราอยู่ที่ drive H
ให้พิมพ์คำสั่ง > H:
ก็จะไปที่ drive H: ทันที
หลังจากนั้นใช้คำสั่ง H:\>attrib -s -h -r /s /d
และรอครู่เดียว ไฟล์ที่อยู่ใน thump drive ก็จะกลับมาโชว์ให้เห็นเหมือนเดิม