พ่อนอนโรงพยาบาลวันที่สอง

คิดถึงลูกแล้วนะ พ่อนอนโรงพยาบาลวันที่สอง ได้แต่วีดีโอคอลคุยกันนะคะ