คุณเกทเจ้านายพ่อมาเยี่ยมน้อง

วันนี้คุณเกทเจ้านายพ่อมาเยี่ยมน้องเกรซตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า ปกติน้องเกรซไม่ค่อยตื่นเวลานี้ วันนี้เหมือนรู้งานตื่นมารับแขกไม่ร้องไห้เลย ตาแป๋ว 
ของฝากระบขวัญน้องเกรซ คือ เพลย์ยิม ^^