Pre Wedding Krit & Gun

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาถือเป็นวันดี เลยถือโอกาสถ่าย Pre Wedding กันเลย
วันนี้จะไปถ่ายที่ฌ็องเซลิเซ่ นนทบุรี
คงเป็นการเริ่มต้นที่ตื่นเต้นเน้อ มีอะไรอัพเดทจะนำมาให้ดูกันครับ