คำถามยอดฮิตสัมภาษณ์งาน

ให้แนะนำตัวเองครับ
ทำไมคุณถึงอยากร่วมงานกับบริษัทเรา
คุณรู้จักบริษัทเราแค่ไหน
คุณมีใครเป็นแบบอย่างในการทำงาน
คุณคิดว่าตัวเองมีจุดเด่น จุดอ่อนตรงไหน
หากได้มาร่วมงานคุณจะทำอะไรเป็นอันดับแรก
อีก 5 ปีข้างหน้าคุณคิดว่าจะทำอะไร
เหตุผลอะไรที่บริษัทต้องรับคุณเข้ามาทำงาน