การลาออกครั้งสุดท้าย [THE LAST RESIGNMENT]

     เป็นแนวคิดอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ ผมว่าอิสระไม่ใช่การที่เรามีเวลาว่างแล้วทำตามใจตัวเองเรื่อยเปื่อย แต่อิสรภาพที่แท้จริงมัน คือ การที่เรามีสิทธิเลือกที่เรารักและปรารถนา การทำตามความฝันของตัวเอง อาจจะเหนื่อย แต่อาจจะเหนื่อยน้อยกว่าการรับใช้ความฝันของผู้อื่น