แก้การเข้า MSN ไม่ได้เพราะติด Error 80072745

หากใช้ NOD32 ให้ไป Set Nod ที่
advance setup 
->Antivirus and antispyware 
-> Web access protection 
-> HTTP 
-> Web browser หา msmsgs.exe 
ต้องเป็นช่องว่าง ไม่ติ๊กถูก หรือกากบาท แล้วกด OK