ในเมื่อพรุ่งนี้ เป็นสิ่งไม่แน่นอน จึงควรมองว่าวันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด