การเปลี่ยนแปลงตัวเองมี 2 ข้อ ถ้าไม่ได้มาจากการเรียนรู้ที่มากพอ ก็มาจากความเจ็บปวดที่มากเกินไป