อนิจจังไม่เที่ยงแท้1. ในแต่ละปี... จงทำชีวิตให้ " ดีขึ้น "

    เพราะในแต่ละวัน... ชีวิตกำลัง " สั้นลง "


2. การ " อยู่กับปัจจุบัน "

    ไม่ใช่การ " หยุดทำ " ในเรื่องสำคัญ

    แต่มันคือการ " หยุดทุกข์ " ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ


3. อารมณ์ " ลบ " ทุกชนิด จะทำร้ายเรา

    ก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอ...

    ส่วนอารมณ์ " บวก " ทุกชนิด จะให้พรเรา

    ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน...


4. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน... ใจต่ำลงทุกวัน

    วิจัยตัวเองทุกวัน... ใจสูงขึ้นทุกวัน


5. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ

    ... คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน

    ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ

    ... คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา


6. ไม่ว่า " ภายนอก " เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน

    แต่ " ภายใน " เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

    จงหาวิธี " รักตัวเอง " ให้เจอ

    เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ

    สม่ำเสมอเท่ากับ " ตัวเธอเอง "


7. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง

    อาจไม่ทำให้เรา " พ้นทุกข์ตลอดกาล "

    แต่มันทำให้เรา " เป็นทุกข์นานน้อยลง "


8. การ " แก้กรรม " ที่ดีที่สุด

    คือการแก้ไข " ความคิด " " คำพูด " 

    และ " การกระทำ " ของตัวเอง


9. ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ

    สุดท้ายอาจสร้าง " ปาฏิหารย์ " ให้ชีวิต


10." ไป " ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น...

    " ปล่อย " ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น


11. จำไว้ว่า " ความทุกข์ "

    และ" ความเจ็บปวด " ทั้งมวล

    ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา... เพื่อมอบ " คำสาป "

    แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา... เพื่อมอบ " คำสอน "


12. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่าง " ผู้ตื่น "

    คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง " คนอื่น"

    แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ " ตัวเอง "


13. ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก

    " สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ "

    แต่มันเกิดจาก

    " สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ "


14. ต้องขอบคุณคนที่ทำ " ไม่ดี "

    ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ " ดี "

    ว่าอะไร " ไม่ควรทำ "


15. ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน

    ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า " ใจ " ของเราเอง...

    

16. เกลียดเขา " เราทุกข์ "

    เมตตาเขา " เราสุขเอง "


17. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด

    ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น...


18. " ความตาย " เป็นเรื่องธรรมดา

    แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า

    เป็นเรื่อง" อัศจรรย์ "


19. โปรดสังเกตุดูให้ดี...  ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์

    บ่อยที่สุดในแต่ละวัน

    ไม่ใช่ " พฤติกรรม " ของคนอื่น

    แต่คือ " ความคิด" ของเราเอง


20. อย่าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร

    อย่าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต

    ชะตาเรา อย่าให้ใคร มาเขียนขีด

    อย่าเอาคำ ที่เหมือนมีด มากรีดใจ    

    ( แถมให้อีกหนึ่งอัน ! )


21. หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี " เงิน "

    วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

    หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะ " หน้าตา " ดี

    วันไหนคุณแก่ลง จนหน้าตาไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด

    แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น "่ คนดี "

    ตราบใดที่คุณมีความดี 

    คุณก็จะ " มีคุณค่า "ได้ตลอดไป


= อนิจัง ไม่เคยเที่ยงแท้ จริงๆ