คุณค่า

คุณค่า

ไม้ต้นเดียวกัน 
ท่อนหนึ่งกลายเป็นพุทธรูป 
ท่อนหนึ่งกลายเป็น
ไม้กระดาน
ไม้กระดานรู้สึกไม่พอใจ "เราต่างก็เป็นไม้ที่มาจากต้นเดียวกัน ทำไมคนอื่นๆถึงเหยียบฉันเพื่อขึ้นไปกราบเธอ?"

พุทธรูปบอกกับไม้กระดานว่า "เพราะเธอถูกเลื่อยเพียงครั้งเดียว แต่ฉันถูกแกะถูกกรีดเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง!"
...
ชีวิตคนก็เช่นกัน
 ทนได้กับการหล่อหลอม ชีวิตจึงเกิด

คุณค่า
เมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นความรุ่งเรืองของใครๆ อย่าได้เกิดความอิจฉา แต่จงถามตัวเธอเองว่า เธออดทนและทุ่มเทมากกว่าใครคนนั้นแล้วหรือยัง?