"คุณจะเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไร ถ้ามัวแต่ปาก้อนหินใส่หมาที่เห่าตลอดทาง"

มีคนถามพี่ตูนว่า อ่านคำวิจารณ์บ้างมั้ย ??
พี่ตูนบอก ไม่ ผมไม่อ่านเลยครับ !!!
..
ว่าแล้วก็มาเจอคำคม ประโยคโดนๆ .. 🤔 ที่ว่า ..

"คุณจะเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไร
ถ้ามัวแต่ปาก้อนหินใส่หมาที่เห่าตลอดทาง"

...ไม่มีวันที่คุณจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ ถ้ามัวแต่สนใจคนรอบข้าง ที่คอยแต่พูดให้หมดกำลังใจ  จงศรัทธาและเชื่อมั่นว่า สิ่งที่คุณทำ มันมีประโยชน์และเป็นไปได้ และคุณต้องทำได้ ท่องไว้ เราต้องทำได้ เราต้องทำได้ เราต้องทำได้ และก้าวต่อไปอย่าสนใจฟังคำใครที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น...

"วิธีทำให้หมาข้างทางมันหยุดเห่า คือ ไปให้ถึงจุดหมาย = ทำให้สำเร็จ เพื่อลบคำสบประมาทเหล่านั้น"