ข้อมูลดีๆ ร๑-ร๙

ข้อมูลดีๆ เก็บไว้อ่าน📚📝

👑รัชกาลที่ ๑.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๒
👑รัชกาลที่ ๒.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๓ และ ๔
👑รัชกาลที่ ๓.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๔
👑รัชกาลที่ ๔.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๕
👑รัชกาลที่ ๕.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๖ และ ๗
👑รัชกาลที่ ๕.. เป็นปู่ รัชกาลที่ ๘ และ ๙
👑รัชกาลที่ ๖.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๗
👑รัชกาลที่ ๖.. เป็นลุง รัชกาลที่ ๘ และ ๙
👑รัชกาลที่ ๗.. เป็นอา รัชกาลที่ ๘ และ ๙
แต่พ่อ ของรัชกาลที่ ๘ และ ๙ ไม่ได้ ขึ้นครองราชย์ เนื่องจาก เสียชีวิต ไปก่อนหน้านั้น
👑รัชกาลที่ ๘.. เลยขึ้น เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ
👑รัชกาลที่ ๘.. เป็น พี่รัชกาลที่ ๙
👑รัชกาลที่ ๙.. เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติ ต่อ จน ๗o ปี แห่งการครองราชย์ พระชนมายุ ๘๙ พรรษา
👑รัชกาลที่ ๙.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๑o

💁🏻ระยะการครองราชย์ ในแต่ละรัชกาล...!!
🔹 ร.1  27 ปี
🔹 ร.2  15 ปี
🔹 ร.3  27 ปี
🔹 ร.4  17 ปี
🔹 ร.5  42 ปี 22 วัน
🔹 ร.6  15 ปี
🔹 ร.7  9 ปี
🔹 ร.8  12 ปี 99 วัน
🔹 ร.9  70 ปี 127 วัน

#เก็บโพสนี้ไว้ในความทรงจำ😊
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙👑