เพิ่มให้ตอนลาออก

บริษัทมักจะรัก ห่วง และหวงพนักงานเก่งๆ เวลาที่ พนักงานบอกว่าจะลาออกทันที

เก่ง แต่ให้เขาน้อยกว่าที่บริษัทใหม่เขาให้ใครเขาจะอยู่ต่อไปล่ะครับ

พอเขาจะไป ดันมาให้ แหม แบบนี้ พนักงานที่ไหน เขาก็รู้สึกแย่สิครับ

เขาทำให้คุณแทบตาย ให้เขานิดเดียว

พอเขาจะไป ดันจะสู้เต็มที่

เลิกเถอะครับ ทำแบบนี้ 

ถ้าพนักงานเขาเจ๋งจริง

จ่ายเขาเถอะครับ อย่าขี้เหนียว 

เขาเก่ง เจ๋ง ช่วยบริษัทได้สบายแน่นอน

แต่พอเลือกทางขี้เหนียว 

อาจจะได้พนักงานใหม่ ที่ไม่ได้เรื่อง มาแทนคนเก่งที่ออกไปก็ได้นะครับ

เข้าทำนอง เสียน้อย เสียยาก เสียมากเสียง่าย