ปังปิ้งเตาถ่าน หน้าเทศบาล อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

กินแทบทุกวันหลังเลิกเรียน กินตั้งแต่คู่ละสามบาท ตอนนี้คู่ละแปดบาท