ของสะสม กับ หุ้น

วันนี้เลยอยากเขียนสิ่งที่พ่อผมสอนในการเป็นนักลงทุนแชร์กัน


จริงๆ พ่อผมไม่ค่อยเล่นหุ้น แต่เป็นนักลงทุน ก็คือ พ่อผมจะเก็บของเก่า Antiques 'เป็นนักสะสม Asset' 


สิ่งที่พ่อทำ มันเป็นการสอนให้เป็นนักลงทุนทางอ้อม เพราะทุกอย่างที่พ่อผมสะสมมีหลัก 2 อย่างคือ


1. สิ่งนั่นเขาต้องชอบ (มาก) ..พ่อผมชอบเดินตลาดของเก่า และร้านของเก่า เรียกได้ว่า Passion !!


2. สิ่งที่สะสมต้องเป็น Asset (มนุษย์ต้องการ / มีจำนวนจำกัด / ระยะยาวมูลค่าเพิ่ม)


3. ซื้อ Asset นั้นๆ ในเวลาที่ หนึ่ง คนอยากขายมากกว่าคนอยากซื้อ Demand น้อยกว่า Supply หรือ ของเก่า ให้ซื้อตอนเขาแบ่งมรดกกัน 'มีของดีราคาถูกตลอด' / สอง ซื้อเวลาวิกฤต เงินฝืด Asset จะถูก 


จริงๆ วิธีคิดของ 'นักสะสมของพ่อ' สามารถปรับใช้กับ 'ออมในหุ้น' ผมเป็นอย่างดี คือ


1. หุ้นที่ผมซื้อต้องเป็น Asset (ทำธุรกิจจริงๆ ที่คนต้องบริโภค / จำเป็นต่อคนจำนวนมาก / ธุรกิจกำไรต่อเนื่อง และ ปันผลตลอด) ..เอาแค่ข้อหนึ่งคน 80% ในตลาดก็ไม่เอาแล้ว เพราะหุ้นที่ผมพูดถึง มันมักเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทดี คนก็มองว่าถือแล้วรวยช้าไป ..เลยเล่นหุ้นซิ่งแทน


2. เราต้องเข้าใจธุรกิจที่เราซื้อหุ้น เหมือนเราเป็นเจ้าของ ต้องมี Passion สนใจธุรกิจนั้นๆ


3. ซื้อหุ้นนั้นในวิกฤต ของบริษัท หรือ วิกฤตของอุตสาหกรรม แล้วทนถือให้นานที่สุด ...ทนรวย !!


เอา 3 ข้อนี่ผ่าน ผมเชื่อว่า คุณกำลังเริ่มมีวิธีคิดแบบนักลงทุนที่ดีครับ 


#ภาววิทย์กลิ่นประทุม