ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต แต่ควรตั้งหลักให้ได้เร็วที่สุด