น้ำใบบัวบก ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี

น้ำใบบัวบกเจ้าเก่า กินตั้งแต่เด็กๆ กินทุกวันตั้งแต่ถุงละห้าบาท ตอนนี้ถุงละยี่สิบบาท