ถ้าไม่หยุดเรียนรู้ ชีวิตก็ไม่เคยหมดโอกาส

ไปพูดให้รุ่นน้องนักศึกษาฟัง ..เขาบ่นว่า 'ไม่มีโอกาสให้คนจน'


ผมถามว่า 'ใครคือคนจน ...ถ้าคนจน หมายถึง คนที่ไม่มีเงิน จะบอกว่า คนรวยส่วนใหญ่ยุคนี้สร้างตัวเอง ก็เคยไม่มีเงินมาก่อน 


..ถ้าคนจน หมายถึง คนที่ไม่ได้รับโอกาส จะบอกว่า เราทุกคนก็เคยเจอจุดที่ไม่ได้รับโอกาส ..แต่เราก็ฝ่าฝันสร้างโอกาสกันมาด้วยตัวของเราเอง


..เราทุกคนเรียนหนังสือ จบปริญญา ก็คือเราสร้างโอกาสให้ความรู้เปิดโอกาสในการมีอาชีพ


..เราลองเริ่มทำธุรกิจ ก็คือ เราเปิดโอกาสให้เราเพิ่มอีกช่องทางหาเงินให้ชีวิต


..เราลองเรียนรู้การลงทุน ก็คือ เราเปิดโอกาสให้เงินเรา มันเพิ่มพูน ช่วยเราทำงาน


จริงๆ แล้ว คนที่ไม่มีโอกาส ..ไม่ได้เกี่ยวว่าคนจน หรือ คนรวย แต่คือ คนที่เอาแต่บ่นว่าไม่มีโอกาส แล้วไม่ยอมลงมือทำอะไรเลย


แค่เราเรียนรู้อะไรใหม่ 1 อย่าง ก็เท่ากับเรา สร้างโอกาสให้ชีวิตอีกหลายๆ อย่าง


'ถ้าไม่หยุดเรียนรู้ ชีวิตก็ไม่เคยหมดโอกาส' ...แค่น้องคุยกับพี่วันนี้ มันก็คือโอกาสเล็กๆ ที่กระตุ้นให้ต้องเรียนรู้ บังคับตัวเองให้ทำอะไรใหม่ๆ จริงไหม


#ภาววิทย์กลิ่นประทุม