ท้ายรถหรือตู้รองเท้า #kritworldpajero #kritworld #contentwritter #KRITWORLDRUN ทุกเส้นทางย่อมแตกต่าง จึงต้องเตรียมพร้อมให้เหมาะสม #FirstFullMarathon