วันนี้ท้อตั้งแต่ห้าโลแรก แต่ก็ถึงสิบ #kritworld #RunKritWorld2017 #FirstFullMarathon